Childhood asthma in Beijing, China: A population-based case-control study

Zheng, Tongzhang, Niu, Shiru, Lu, Baoyu, Fan, Xiu’e, Sun, Fengying, Wang, Jinping, Zhang, Yawei, Zhang, Bing, Owens, Patricia, Hao, Lanying, Li, Yingdong, Leaderer, Brian . American Journal of Epidemiology 2002. 156 (10) :977-983

Locate this article in:

Bibtex

@article{CIS-193948,
  Author = {Zheng, Tongzhang and Niu, Shiru and Lu, Baoyu and Fan, Xiu’e and Sun, Fengying and Wang, Jinping and Zhang, Yawei and Zhang, Bing and Owens, Patricia and Hao, Lanying and Li, Yingdong and Leaderer, Brian},
  Title = {Childhood asthma in Beijing, China: A population-based case-control study},
  Journal = {American Journal of Epidemiology},
  Volume = {156},
  Number = {10},
  Year = {2002},
  Pages = {977--983},
  Keywords = {}
}

Similar articles